Đóng

Sự khác biệt tại Nebula Children’s Home

Sự khác biệt tại Nebula Children’s Home

Nebula Children’s Home là một ngôi nhà nhỏ xinh xắn được thiết kế đặc biệt dành riêng cho trẻ nhỏ (từ 18 tháng đến 6 tuổi). Đây không phải là lớp học truyền thống mà trẻ thường được dạy theo thời khóa biểu do người lớn tạo ra, mà đây chính là một“Ngôi nhà trẻ” đích thực và trẻ chính là chủ nhân của ngôi nhà này. Tại đây trẻ luôn được tôn trọng, tin tưởng, yêu thương như chính con người của trẻ.Để hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển tự nhiên và đápứng nhu cầu của trẻ, người lớn tại Nebula được gọilà “Người Hướng Dẫn” – hỗ trợ và dẫn dắt trẻ theo đường lối giáo dục của Bác sĩ Maria Montessori. Nebula Children’s Home lấy tiêu chí của Hiệp hội Montessori Quốc tế – AMI (Association Montessori Internationale) để làm chuẩn mực hoạt động.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotline: 0906111121 - 0988630951